# پرستاری_گناباد

طرح درس ویژه دانشجویان کارشناسی پرستاری

بسمه تعالی نام درس:فارماکولوژی                                                                                                        تعدادواحد: 3 (51 ساعت) نوع واحد: نظری                                                                                                                 مقطع: پرستاری پیوسته – نیمسال اول 90 مدرس : دکترقناعتی هدف   : آشنایی کامل ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 35 بازدید