# فارماکولوژی

تجویز تک دزروزانه آمینوگلیکوزیدها یک تیر و چند نشان :

                                                                                                           1تجویز تک دزروزانه آمینوگلیکوزیدها یک تیر و چند نشان :1 -   اثر درمانی بیشتر 2-   عوارض سمیت کلیوی کمتر 3-     صرفه جویی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 8 بازدید

طرح درس ویژه دانشجویان کارشناسی پرستاری

بسمه تعالی نام درس:فارماکولوژی                                                                                                        تعدادواحد: 3 (51 ساعت) نوع واحد: نظری                                                                                                                 مقطع: پرستاری پیوسته – نیمسال اول 90 مدرس : دکترقناعتی هدف   : آشنایی کامل ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 10 بازدید