چند جمله زیبا

 1.مهم نیست قفلها دست کیه،مهم اینه که کلید ها دست خداست.

2.ماه را هدف قرار بده تا اگر هم به خطا رفتی جایی میان ستارگان فرود آیی.

 

 

3.تحمل تنهایی بهتر از گدایی محبت است.

4.جایی در گوشه ذهنت به خاطر بسپار که اثر انگشت خداوند بر همه چیز است.

5.بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است.

6.آسمون به دریا گفت: این بالا خیلی خوبه همه جارو میشه دید،دریا گفت:این پایین بهتره چون فقط تورو میشه دید.

7.زندگی پژمردن یک برگ نیست بوسه ای اندر کوچه های مرگ نیست زندگی یعنی ترحم داشتن با شقایق ها تفاهم داشتن.

8.هراز گاهی دریا هوس میکنه به ساحل سر بزنه براش هم مهم نیست ساحل دستشو بگیره یا نه مهم اثبات وفا داری دریاست...

9.من نه عاشق بودم و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من .. من خودم هستم و یک حس غریب که به صد عشق و هوس می ارزد.

10.تبسم شیرین عشق گوشه ای از نگاه خداست تنها به نگاه او می سپارمت.

11.غرورت رو به خاطر کسی که دوستش داری بشکن ولی دل کسی که دوستش داری به خاطر غرورت نشکن.

/ 5 نظر / 36 بازدید
ميم

قورباغه هایی که زنده زنده آب پز شدند چند قورباغه را در ظرفی پر از آب جوش انداختند، آنها خیلی سریع از آب جوش به بیرون پریدند و خودشان را نجات دادند. وقتی همین قورباغه ها را در ظرف آب سرد قرار دادند و آرام آرام آب را به جوش رساندند همه آنها در آب جوش کشته شدند چون نتوانستند عکس العملی به همان سرعت نشان دهند. نتیجه: ما می توانیم تغییرات ناگهانی را بفهمیم و متقابلآ عکس العمل نشان دهیم اما وقتی این تغییرات در دراز مدت انجام می شوند وقتی متوجه می شویم که دیگر خیلی دیر است. یادمان باشد، نه عادت های بد یک شبه وجود کسی را فرا می گیرد و نه کسی یک شبه فرد دیگری می شود، همه چیز پله پله انجام می شود. مهم این است که گرم شدن آب را احساس کنید.

ميم

________________________________ موش های شناگری که غرق شدند: این بار تعدادی موش های صحرایی که بعضی آنها می توانند 80 ساعت مداوم شنا کنند آماده شدند. محققان قبل از اینکه آنها را در آب بیاندازند با کلک این باور غلط را در موش ها به وجود آوردند که آنها گیر افتاده اند. خیلی از موش ها تنها پس از چند دقیقه بعد از شنا کردن غرق شدند. نه چون نمی توانستند شنا کنند، بلکه چون فکر می کردند گیر کرده اند ناامید شده و دست از شنا کردن برداشتند و غرق شدند. نتیجه: وقتی همه چیز به آن طور که می خواهیم پیش می رود ما هم با حداکثر توان مان تلاش می کنیم. اما بعد از اینکه سر و کله مشکلات بزرگ و کوچک پیدا می شود ناامید شده و دست از تلاش کردن بر می داریم، با وجود اینکه توان انجام آن را داریم

ميم

________________________________ سگ هایی که یاد گرفتند تلاش نکنند: تعدادی سگ در اتاقی قرار گرفتند که زمین آن می توانست شوک الکتریکی خفیفی به سگ ها وارد کند. دکمه ای روی دیوار اتاق بود که با فشرده شدن جریان را قطع می کرد. وقتی شوک وارد شد سگ ها بالا و پایین پریدند تا بالاخره یکی از سگ ها دکمه را زد و جریان قطع شد. سگ ها یاد گرفتند با زدن آن دکمه آن شوک ناخوشایند قطع می شود. روی نصف گروه اول سگ ها همین آزمایش دوباره تکرار شد اما این بار دراتاق دیگری که دکمه ای الکی داشت و با زدن آن هیچ اتفاقی نمی افتاد و جریان همچنان ادامه داشت. بعد از این مراحل سگ هایی که در اتاق دوم بودند به اتاق اول (با کلید سالم) بازگردانده شدند و آزمایش تکرار شد. این بار هیچ کدام شان حتی سعی نکردند که دکمه را فشاردهند. نتیجه: هیچ کس با نامیدی به دنیا نمی آید، بلکه ما بعد از اینکه چند بار شکست می خوریم «شکست خوردن» را یاد می گیریم و حتی به خودمان زحمت تلاش کردن نمی دهیم. اگر به مشکلی برخورده اید، مهم نیست دفعه چندم است که زمین خورده اید، باز هم بلند شوید و برای حل آن تلاش کنید. ممکن است کلید سالم باشد، فقط فشارش دهید