معلم یک کودکستان

 

معلم یک کودکستان به بچه های کلاس گفت که می خواهد با آنها بازی کند.او به آنها گفت که فردا هر کدام یک کیسه پلاستیکی بردارند و درون ان به تعداد آدمهایی که از آنها بدشان می آید، سیب زمینی بریزند و با خود به کودکستان بیاورند.

فردا بچه ها با کیسه های پلاستیکی به کودکستان آمدند.

در کیسه بعضی ها2،بعضی ها3، وبعضی ها5 سیب زمینی بود.

معلم به بچه ها گفت:که تا یک هفته هر کجا که می روند کیسه پلاستیکی را با خود ببرند.

روزها به همین ترتیب گذشت و کم کم بچه ها شروع

کردند به شکایت از بوی سیب زمینی های کندیده. به علاوه، آنهایی که سیب زمینی بیشتری داشتنداز حمل آن بار سنگین  خسته شده بودند.

پس از گذشت یک هفته بازی بالاخره تمام شدو بچه ها راحت شدند

معلم از بچه ها پرسید: از اینکه یک هفته سیب زمینی ها را با خود حمل می کردید چه احساسی داشتید.

بچه ها از اینکه مجبور بودند سیب زمینی های بد بو را همه جا با خود حمل کنند شکایت داشتند .

آنگاه معلم منظور اصلی خود را از این بازی این چنین توضیح داد:

این درست شبیه وضعیتی است که شما کینه آدم هایی که دوستشان ندارید و همه جا با با خود می برید.

بوی بد کینه و نفرت قلب شما را فاسد می کند و شما آن را همه جا همراه خود حمل می کنید.

این درست شبیه وضعیتی است که شما کینه آدم هایی که دوستشان ندارید و همه جا با با خود می برید.

بوی بد کینه و نفرت قلب شما را فاسد می کند و شما آن را همه جا همراه خود حمل می کنید.

حالا شما که بوی بد سیب زمینی را را فقط برای یک هفته نتوانستید تحمل کنید پس چطور می خواهید بوی بد نفرت را برای تمام عمر در دل خود تحمل کنید؟

 

 

/ 2 نظر / 30 بازدید
محمودي م

برای داشتن چیزی که تا به حال نداشتی ، کسی باش که تا به حال نبودی