داروهای موثر بر حفظ تعادل استخوان

کلسیم و فسفر دو عنصر اصلی در استخوان هستند. به علاوه، این ها در عملکرد سایر سلول های بدن نقش مهمی ایفا می کنند و لذا استخوان به عنوان یک مخزن برای این عناصر محسوب می شود. هورمون پاراتیروئید (PTH) و ویتامین D ،مهم ترین عوامل در تنظیم هومئوستاز معدنی استخوان هستند. کلسی تونین ،گلوکوکورتیکوئیدها و استروژن ها تنظیم کننده های کم اهمیت تر هستند . داروهایی که برای درمان بیماری های معدنی استخوان (مانند استئوپروز، بیماری پاژه) به کار می روند عبارتند از : بیسفوسفونات ها ، فلوراید و استروژن ها .

 

Regulators of bone mineral homestasis

Hormonal                                      Nonhormonanl      

Bisphasphorates                                 PTH                   

Fluaride                                                                     Vitamin D

Calvimimetics                                                                   Calcitonin

                                                                                               Estrogen

                                                                    Glucocorticoids                             تنظیم کننده های هورمونی هومئوستاز معدنی استخوان

الف) هورمون پاراتیروئید:PTH (یک پپتید با 84 اسیدآمینه ) بر گیرنده های غشایی متصل به پروتئین G اثر می کند و cAMP را در استخوان و توبول کلیوی افزایش می دهد. در کلیه PTH مانع ترشح کلسیم شده، دفع فسفات را تسریع و تولید متابولیتهای فعال ویتامین D را تحریک می کند.

در استخوان PTH باافزایش فعالیت استئوکلاست(خورنده استخوان) و استئوبلاست(سازنده استخوان) سبب افزایش بازچرخش استخوان می شود. در غلظتهای دایمی بالا نظیر آنچه در هیپرپارتیروئیدیسم دیده می شود، برایند اثر PTH بالا، افزایش جذب استخوان، هیپرکلسمی و هیپرفسفاتمی است. با این حال، دوزهای اندک و متناوب PTH سبب افزایش تشکیل استخوان می شوند و این موضوع اساس استفاده از تری پاراتاید تزریقی را که PTH  نوترکیب است در درمان استئوپروز نشان می دهد.

ساخت و ترشح PTH توسط غلظت  کلسیم ازاد یونیزه تنظیم می شود. کاهش کلسیم ازاد یونیزه سبب افزایش آزادسازی PTH می شود. متابولیتهای فعال ویتامین D  ، در تنظیم ترشح PTH توسط مهار ساخت آن، نقش ثانویه دارند

 

ب) ویتامین D

ویتامین D یک ویتامین محلول در چربی است که در پوست، تحت تاثیر اشعه فرابنفش از 7-دهیدروکلسترول ساخته می شود و یا به صورت طبیعی (از رژیم غذایی ویتامین ، کله کلیسفرول) یا شکل گیاهی (ویتامین  ، ارگوکلیسفرول) جذب می شود. متابولیتهای فعال آن در کبد (25 هیدروکسی ویتامین D یا کلسی فدیول) و کلیه (25 و 1 دی هیدروکسی ویتامین D یا کلسی تریول به همراه دیگر متابولیتها) تشکیل می شوند. ساخت کلیوی متابولیت فعال ویتامین D توسط PTH تحریک و توسط فسفات و متابولیتهای ویتامین D مهار می شود. عملکرد متابولیتهای ویتامین

/ 2 نظر / 224 بازدید
s.sahar93

ممنون ... استفاده کردم

منیره

مطالب خوب بود.شب قرص کلسیم خورده شودبهتراست یا ظهر؟